Trynitarska modlitwa jubileuszowa

Boże, Ojcze miłosierny,
Ty w swojej wielkiej miłości do ludzi
zesłałeś na świat swego Syna Jezusa Chrystusa,
aby wykupić nas z wszelkiej niewoli
i dać nam prawdziwą wolność;
uczyń nas uległymi Duchowi Świętemu,
abyśmy, idąc za przykładem św. Jana de Matha
i św. Jana Chrzciciela od Poczęcia,
szukali chwały Trójcy Świętej
i pożytku Chrystusa jako ideału życia,
abyśmy kochali Kościół z prostotą i oddaniem,
i starali się służyć, a nie oczekiwali, aby nam służono,
dzieląc nasze życie i nasze dobra
z ubogimi i niewolnikami.
Udziel nam, Panie, swojej łaski
do pracy z pokorą i pasją dla Twego królestwa,
aby cały świat stał się
domem Trójcy Świętej
dla radości nieba i wesela ziemi.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Pin It on Pinterest