Dołącz do akcji Więcej niż 5 minut

Pomóż prześladowanym chrześcijanom

WIĘCEJ NIŻ 5 MINUT to nazwa pierwszej zorganizowanej przez nas akcji.

Naszym celem jest realna pomoc chrześcijanom prześladowanym z powodu wiary.

Statystyki są przerażające. Średnio co pięć minut ginie na świecie za wiarę chrześcijanin!

Wierzymy, że możemy to zmienić, dlatego:

  • Codziennie modlimy się i zachęcamy innych do modlitwy w intencji chrześcijan prześladowanych, widząc w tym prosty sposób na udzielenie

    im wsparcia. Modlitwa jest dla nas również wyrazem miłości bliźniego i solidarności. Pomaga pamiętać.

  • Uwrażliwiamy innych na problem cierpienia chrześcijan z powodu wiary. Rozmawiamy o tym w naszych środowiskach: z bliskimi, przyjaciółmi i znajomymi z pracy czy szkoły. Chcemy, aby inni dostrzegli w statystykach nie tylko liczby, ale życie i udrękę konkretnych osób.
  • Zgodnie z duchem trynitarskim chcemy, aby modlitwa i słowa pociągały za sobą także czyny. Dlatego staramy się pomagać represjonowanym chrześcijanom materialnie. W tym celu stworzyliśmy opaski na rękę z napisem WIĘCEJ NIŻ 5 MINUT. Całkowity dochód z nich zostanie przekazany na pomoc krzywdzonym chrześcijanom za pośrednictwem Międzynarodowej Solidarności Trynitarskiej.

Razem możemy więcej. Przyłącz się!
Podejmij modlitwę w intencji chrześcijan prześladowanych.
Złóż ofiarę i zdobądź naszą opaskę!

Pin It on Pinterest