Modlitwa za chrześcijan prześladowanych

Boże, Ty w tajemnicy Twojej opatrzności jednoczysz Kościół
z męką Chrystusa, Twojego Syna;
udziel ducha cierpliwości i miłości wszystkim,
którzy cierpią prześladowanie z powodu Twojego Imienia,
aby byli wiernymi i wiarygodnymi świadkami Twoich obietnic.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pin It on Pinterest